English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İnşaat Mühendisliği Bölümü
>>Projeler

 

Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

1

Betonarme Elemanlar İçin Hasar Sinirlarinin Analitik Olarak Belirlenmesi. 15 Ekim 2013-15 Nisan 2016. Tubitak 1001 No:113M442 (Yürütücü İlker KAZAZ).

2

Safety Significance of Near-Field Earthquakes. European Commission-International Atomic Energy Agency, 1 January 2003 - 1 December 2005. (Araştırmacı İlker KAZAZ)

3

New Technology for Seismic Resistant Construction. NATO Science for Peace Program, Project Code Number: SfP982167, 1 September 2006 – 1 September 2010. (Araştırmacı İlker KAZAZ).

4

Irregular reinforced concrete buildings subject to 3D earthquake. SERIES project, Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies. (Araştırmacı İlker KAZAZ).

5

Milli Piyade Tüfeği Dipçiğinin Sonlu Eleman Modeli Kullanılarak Çok Amaçlı Optimum Tasarımı. 00285.STZ.2008-1 No’lu SANTEZ Projesi. (Araştırmacı İlker KAZAZ)

6

ÖYP – Bilimsel Araştırma Projesi Araştırmacısı- BAP-08-11-DPT-2002K120510-BK-13-1 , Betonarme Sistemlerin Önüretimli Betonarle Panellerle Güçlendirilmesi, Yürütücü: Prof. Dr. Tuğrul TANKUT, – , 2003-2011, O.D.T.Ü. – Ankara. (Araştırmacı Dilek Okuyucu)

7

ETÜ – BAP 2013 /15 : Tarihi Köprü Sismik Davranış Parametrelerinin Operasyonel Modal Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi, 2013 – devam ediyor. (Yürütücü Dilek OKUYUCU)

8

TÜBİTAK 1001: 11M280 - Trafik ve Ortam Gürültüsü Kaynaklı Titreşimlerin Erzurum Merkez - Yakutiye Medresesi ve Lala Mustafa Paşa Camii Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2014 – devam ediyor. (Yürütücü Dilek OKUYUCU)

9

TÜBİTAK, Çoruh Havzası’ndaki Nehir Akımlarının Stokastik Modellenmesi: Basit bir Hidroklimatolojik Analiz, (2007-2009). (Bursiyer Fatih TOSUNOĞLU)

10

Büyük Ölçekli Atmosferik Sistemlerin Çoruh Havzası’ndaki Hidrolojik ve Meteorolojik Kuraklıklar Üzerindeki Etkilerinin Analizi, (2011-2014). (Araştırmacı Fatih TOSUNOĞLU)

11

Erzurum İlinde Sinyalize Kavşak Simülasyonu, 2013-2015. (Yürütücü M. Yasin ÇODUR)

12

Trafik Kazalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapay Sinir Ağları ile Mekânsal ve Zamansal Analizi: Erzurum İli Örneği. TÜBİTAK Projesi, 108M046, 2010. (Bursiyer M. Yasin ÇODUR)

13

Erzurum İli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görev alanındaki devlet yollarının trafik kaza tahmin modelinin oluşturulması. Atatürk BAP, 2011. (Araştırmacı M. Yasin ÇODUR)

14

 Erzurum’daki Betonarme Binaların Malzeme Kalitesinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 2012/142 BAP Projesi 2012-2014 (Araştırmacı Türkay KOTAN).

15

Erzurum’daki Betonarme Binaların Malzeme ve Taşıyıcı Sistem Özellikleri Bakımından Deprem Güvenliğinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 2012/143 BAP Projesi 2012-1014 (Araştırmacı Türkay KOTAN).

Bölüm Başkanının Mesajı

Tarih bize inşaat mühendisliğinin askeri alan dışında direkt halkın refahını artırmaya yönelik kurulduğunu ve geliştiğini öğretmektir.Devam

Bağlantılar

Öğretim üyelerinin ders sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz... Devam

Tanıtım