English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İnşaat Mühendisliği Bölümü
>>Komisyonlar

Komisyonlar

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortamı, eğitim-öğretim kalitesini vb. konuları izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludur. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşılabilir.

 

  • Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi (EKG) Komisyonu: Bölümde yürütülen eğitim programlarında yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri üretir. Eğitim programlarındaki çıktılarının sağlandığını ve ortaya çıkan gelişmeleri belirler. Araç, gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ilgili sorunlar yaşanması halinde bunu ilgili komisyonlara aktarır ve süreci takip eder.

 

Doç. Dr. İlker KAZAZ

Yrd. Doç. Dr. M. Yasin ÇODUR

Yrd. Doç. Dr. Dilek OKUYUCU

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Şevki ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Türkay KOTAN

Yrd. Doç. Dr. S. Nazif ORHAN

Yrd. Doç. Dr. B. Kaan ÇIRPICI

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN

Arş. Gör. Muhammed GÜRBÜZ

Arş. Gör. M. Gülfer ÖZCAN

Arş. Gör. Ahmet ÜNAL

Arş. Gör. Yunus İŞIKLİ

 

  • Eğitim Öğretim Komisyonu (Muafiyet, İntibak, Geçişler): İntibak Komisyonu İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler.

 

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. İlker KAZAZ

Yrd. Doç. Dr. Dilek OKUYUCU

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN

 

  • Sınav-Ders Programı Komisyonu: Bu komisyonun görevi; her dönem lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları düzenler ve uygular. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

Yrd. Doç. Dr. S. Nazif ORHAN (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Türkay KOTAN

Arş. Gör. Muhammed GÜRBÜZ

Arş. Gör. Yunus İŞIKLİ

 

  • Staj Komisyonu: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir.

 

Yrd. Doç. Dr. S. Nazif ORHAN (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Şevki ÖZTÜRK

Arş. Gör. Ahmet ÜNAL

 

  • Değişim Programları Komisyonu: Mevlana, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

 

Yrd. Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. B. Kaan ÇIRPICI

Arş. Gör. Muhammed GÜRBÜZ

 

  • Lisans Ders Koordinatörü: Lisans Programının hazırlanmasını ve tüm dönemlerde verilen derslerin bilgi paketlerinin temini sağlar. Dönemlerde açılacak seçmeli dersleri belirleyerek Sınav-Ders Programı Komisyonu’na bildirir. Akreditasyon (MUDEK, ABET…) süreçlerinde kullanılmak üzere, dönem sonunda ders bilgi paketlerini, öğrencilerin not dökümlerini, sınav çözümlerini, öğrenci sınav örneklerini içeren ders dosyalarının web ortamındaki arşivlenmesini organize eder. 

 

Yrd. Doç. Dr. B. Kaan ÇIRPICI

 

  • Lisansüstü Ders Koordinatörü: Lisansüstü Programının hazırlanmasını ve tüm dönemlerde verilen derslerin bilgi paketlerinin temini sağlar. Açılacak dersleri belirleyerek Sınav-Ders Programı Komisyonu’na bildirir.

 

Doç. Dr. İlker KAZAZ

 

  • Laboratuvar Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün laboratuvar ve alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir.

 

Yrd. Doç. Dr. Türkay KOTAN (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Dilek OKUYUCU

Arş. Gör. Yunus İŞIKLİ

Arş. Gör. Ahmet ÜNAL

Arş. Gör. Muhammed GÜRBÜZ

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN

 

  • Bitirme Tez Komisyonu: Bu komisyon İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Projelerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Bitirme tez konularının belirlenmesi, dağıtılması ve organizasyonun sağlanması, ilan edilmesi, dağıtılması, öğrenciler ile danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, bitirme tez sınavlarının jürilerinin belirlenmesi ve ilanı da bu komisyonun görevleri arasındadır. Komisyon öğrencilere tez konularının seçimi hakkında bilgilendirmek, tez konularının seçimi kriterlerini hakkında bölüm kuruluna öneri de bulunur, ilgili formlar oluşturur, seçim formlarının arşivlenmesini temin eder. Komisyon ayrıca bitirme tezlerinin belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştiğini de sağlar.

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek OKUYUCU (Komisyon Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. M. Yasin ÇODUR

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN

 

  • Web Sayfası ve Bilgi İşlem Koordinatörü: Görevi; laboratuvarlardaki bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak, bölümümüz web sunucusunun, ETÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ilgili birimleri ile birlikte yönetimini sağlamak, bölümüz web sayfalarını hazırlanmak ve güncellemek, bölümümüz tarafından düzenlenen etkinliklerde afiş ve davetiye gibi görsel materyalin grafik hazırlığını yapmak ve baskıya hazır hale getirmektir. İlgili Rektörlük birimleri ile koordinasyonu sağlamaktır.

 

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN

Bölüm Başkanının Mesajı

Tarih bize inşaat mühendisliğinin askeri alan dışında direkt halkın refahını artırmaya yönelik kurulduğunu ve geliştiğini öğretmektir.Devam

Bağlantılar

Öğretim üyelerinin ders sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz... Devam

Tanıtım